dimecres, 17 de maig de 2017

Nova llei de residus a les Illes Balears

Les Illes Balears tindran, aquesta legislatura, la primera Llei de Residus i Sòls Contaminats de la comunitat autònoma, donant, així, compliment a un dels Acords pel Canvi. I és que a les Illes Balears no hi havia un marc normatiu en matèria de residus, de manera que tot s’havia d’aplicar en base a la normativa estatal, motiu pel qual la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha decidit fer una aposta decidida en matèria de residus atès el retard històric que du la comunitat autònoma en l’assoliment d’objectius europeus —segons publica la Web del Govern de la CAIB.

Aquest retràs històric, juntament amb una manca d'interès de dècades sobre la matèria des d'una òptica de defensa de l'interès general, sorgeix la necessitat de dur a terme accions contundents per poder avançar cap a la reducció dels residus, l’augment de la preparació per a la reutilització, el reciclatge, i l’economia circular.

Amb la preparació de l'avanç de projecte s'ha obert un procés de participació amb una Web específica que pretén obrir a la ciutadania la intervenció sobre un tema que ens afecta directament i incideix clarament sobre la nostra quotidianitat. En aquest sentit, la Llei concreta les obligacions per aconseguir els objectius de reciclatge que marca la Unió Europea, com les obligacions de recollida selectiva, les deixalleries i les tarifes diferenciades, entre d’altres que, en paral·lel, han de comptar amb ajudes per aconseguir els objectius. Aquestes accions que, en definitiva suposen un canvi de model, generen també la necessitat de disposar d’un fons econòmic per fer-lo possible.


Presentació de l'esborrany d'Avantprojecte de Llei de Residus i Sòls Contaminants de les Illes Balears

Font: Comunicació CAIB

Propostes

Actualitat sobre dret ambiental

Actualitat sobre dret ambiental
Connecta't al CEDAT

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya
Informació del SCOT

Actualitat sobre paisatge

Actualitat sobre paisatge
Accedeix a l'Observatori