dijous, 27 de febrer de 2014

Màster Universitari en Dret Ambiental (URV-CEDAT)

Nova edició del Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental

La Facultat de Ciències Jurídiques, mitjançant el Màster Universitari Oficial en Dret Ambiental, pretén proporcionar coneixements tant de caràcter fonamental com específic en Dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de gestió empresarial del medi ambient.

La preocupació social deguda al deteriorament del nostre ecosistema, s'ha reflectit en l'àmbit jurídic per mitjà de la progressiva implantació de tècniques jurídiques, l'estudi de les quals s'inclou en el Màster Oficial en Dret ambiental, com són els sistemes d'autorització administrativa, l'avaluació de l'impacte ambiental, l'auditoria ecològica de l'empresa, els sistemes d'etiquetatge ecològic, la sanció administrativa i penal dels actes il·lícits ambientals o la responsabilitat civil en l'àmbit del medi ambient.

La configuració actual del pla d'estudis atorga una importància cabdal a l'estudi de casos reals, a través de la clínica jurídica i de la realització de practiques externes, per tal que els estudiants des de ben aviat s'acostumin a aplicar els seus coneixements a la realitat diària, amb un fort component multidisciplinari, que habiliti el titulat tant per l'exercici lliure de la professió d'advocat orientat a plets de naturalesa ambiental com per al disseny d'estratègies ambientals, en l'àmbit de l'Administració pública i també en el de l'empresa privada.

La durada total del màster és de dos cursos acadèmics (de setembre a juny cada curs acadèmic). Per la seva orientació als professionals, el Màster ofereix una formació a distància, articulant un calendari acadèmic, que permet més flexibilitat, compatibilitzant els horaris laborals i salvant tota distància geogràfica. Tanmateix es recomana als estudiants que vulguin fer el doctorat que cursin el darrer quadrimestre del programa, de manera presencial, a la Universitat Rovira i Virgili.

El Màster Universitari en Dret Ambiental és una titulació oficial acreditada per l’Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya i per l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA) de España.

Més informació: http://www.cedat.cat/master_2014.htm i a http://www.cedat.cat/ca/formacio/postgrau/index.php?lang=cadimarts, 25 de febrer de 2014

Nou semestre a la UOC / Dret del Medi Ambient

Aquest dimecres 25 de febrer comença un nou semestre a la UOC, on torno a impartir l'assignatura de Dret del Medi Ambient. Com ja us he explicat als que esteu matriculats al meu aula, aquest bloc també serveix per crear un espai compartit per complementar l'assignatura de Dret del Medi Ambient. Aquí podrem llegir i avançar temes relacionats amb el programa de l'assignatura (03.530 Dret del medi ambient aula 1), i complementar informacions sobre la matèria de classe.

Per a la resta de persones que no cursen els estudis a la UOC, aquest blog també és un espai de reflexió obert, us animo a participar amb les vostres aportacions.

I al Twitter: @gmez_g


Bon semestre! Bon ambient!


Propostes

Actualitat sobre dret ambiental

Actualitat sobre dret ambiental
Connecta't al CEDAT

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya
Informació del SCOT

Actualitat sobre paisatge

Actualitat sobre paisatge
Accedeix a l'Observatori