divendres, 30 de setembre de 2011

Debat: desenvolupament i decreixement


Podríem recuperar la notícia publicada amb el títol “Desenvolupament o creixement, una confusió habitual” (http://e-nvitricolls.blogspot.com/2010/09/debat-ceixement-o-desenvolupament.html), on s'exposa l'arrel del debat sobre desenvolupament i creixement. Llavors vàrem encetar una discussió sobre l’aplicació pràctica del principi de desenvolupament sostenible i els resultats van ser molt il·lustratius. Al llibre Medio ambiente y desarrollo sostenible editat per Robert Goodland i altres (Editorial Trotta, 1997), apareix un capítol titulat “Del crecimiento al desarrollo sostenible”, de Lester R. Brown, Sandra Postel i Christopher Flavin, (p.115 i ss) on es posa en relació l’evolució de l’economia mundial (global) amb el principi de sostenibilitat (cal destacar que l’original del llibre és de 1992, i el va publicar UNESCO).

El professor Demetrio Loperena Rota, al seu llibre Desarrollo Sostenible y Globalización dedica un capítol al “Derecho y desarrollo sostenible”, amb unes reflexions i aproximacions sobre la construcció del dret ambiental i a les aportacions que aquesta branca del dret realitza a favor de la sostenibilitat (p. 119 a 131). Aquest autor escriu a la introducció el següent: “Las futuras generaciones no nos pertenecen, no podemos disponer sobre ellas, y no sabemos si nuestros descendientes directos serán parte del grupo de privilegiados o de los castigados por nuestras irresponsabilidades”.

Assumir que els éssers humans actuem, sovint, de manera irresponsable és una primera passa. Caldria que el dret ambiental donés passes més fermes per adreçar-nos cap un model diferent de desenvolupament? En definitiva, pot el dret realitzar una aportació decidida cap a la sostenibilitat?

L’obra Desarrollo sostenible y evaluación ambiental –coordinada pel professor Joaquín Romano Velasco- es subtitula “Del impacto al pacto con nuestro entorno”... molt suggeridor, segur que en podríem pensar molts exemples on aquest “pacte” és completament inexistent.

Però ara el debat proposat és el del decreixement com a nou paradigma de sostenibilitat i el treball "Menos es más: del desarrollo sostenible al decrecimiento sostenible"  (disponible a: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2011/08087.pdf) n'és un exemple. Probablement aquí s'enceta un nou espai de reflexió sobre el qual hi tornarem.

divendres, 23 de setembre de 2011

Nou curs acadèmic 2011-2012


Benvinguts tot@s a un nou inici de curs acadèmic. Les persones que ja coneixeu e-Nvitricolls sabeu que en aquestes pàgines virtuals podem trobar recomanacions de lectures, articles de reflexió i d’opinió, propostes de treball i complements per a l’aprofundiment del coneixement en dret ambiental i territorial. La major part de les persones que visiteu aquestes pàgines sou estudiants de grau o de llicenciatura d’universitats diverses amb les que mantinc algun tipus de vinculació. Però també tenim seguidors que pertanyen a grups professionals aplicats que contribueixen a enriquir els continguts d’aquest Web.log.

Pels que comenceu curs a la UOC, us dono la benvinguda i us convido a visitar les actualitzacions dels post (us podeu subscriure i rebre’ls per correu electrònic) com a complement voluntari als temes que tractarem al campus. Sempre seran càpsules breus i concises amb possibles remissions a fonts documentals per a qui vulgui ampliar la informació. També voldria donar la benvinguda als participants en els màsters i diplomes de la URV i la UPF on imparteixo docència.

Avui, com a presentació només voldria encetar una reflexió inicial sobre el paper que se li vol assignar al Dret Ambiental com a disciplina. Recordem que a la Reunió mundial d’associacions de Dret Ambiental feta a Llemotges el novembre de 1990 es va adoptar una declaració que parlava de la importància de l'adopció efectiva d'instruments jurídics apropiats en el plànol internacional i nacional, amb l’objectiu d’una protecció eficaç del medi natural i de l'ambient. El document destacava que «El dret ambiental no és un simple apèndix de polítiques ambientals, és el mitjà privilegiat per a tota política en favor del mitjà».

L’any 2001 es va redactar la Declaració de Llemotges II, que incideix i avança en les propostes inicials i amplia les recomanacions a elevar a l'Organització de les Nacions Unides, la Comissió de desenvolupament sostenible i al Programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA) per contribuir a la reunió mundial que es realitzà a Johannesburg el Setembre de 2002. Igualment es volia cridar l’atenció als diversos governs dels Estats igual que als Ministres de l'Ambient, a la Unió Europea, i a les ONG,s nacionals i internacionals.

Teniu accés a la Declaració de Llemotges II a: http://www.cidce.org/pdf/declalimoges2/declalimoges2%20integral.pdf

Espero que el dret ambiental us obri nous camins i us trobeu a gust treballant i descobrint tot el seu potencial.

Propostes

Actualitat sobre dret ambiental

Actualitat sobre dret ambiental
Connecta't al CEDAT

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya
Informació del SCOT

Actualitat sobre paisatge

Actualitat sobre paisatge
Accedeix a l'Observatori