dilluns, 18 d’abril de 2011

Lectura recomanada [cada dilluns, una proposta...]

Autora: Anna Bofill Levi
Títol: «Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística amb la incorporació de criteris de gènere»
Edició: Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones
Any: 2008
Lloc: Barcelona
Matèria: Planejament urbanístic / Perspectiva de gènere
Versió electrònica disponible a:
http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Serveis/Documents/Publicacions/Eines/pub_eines11.pdf

Encara que es tracta d'una publicació de l'any 2008 crec interessant recuperar aquesta proposta, original en l'enfocament i en les propostes que realitza. Els temes que incorpora són:
- Planejament urbanístic general
- Incorporació de criteris de gènere en les diferents fases del pla d'ordenació urbanística municipal
- Tasques bàsiques prèvies a l'avaluació de l'impacte de gènere
- L'avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística proposada en funció del gènere
- Indicadors per a l'avaluació de l'impacte de l'ordenació urbanística en funció del gènere i per a la fase d'informació en la redacció d'un pla urbanístic d'ordenació municipal
- Fase d'informació prèvia del pla d'ordenació urbanística municipal
- Instruccions de gènere per a la fase d'informació
- Estudis complementaris d'informació prèvia
- Fase de redacció del pla d'ordenació urbanística municipal
- Instruccions tècniques de gènere per a la fase de redacció del pla
- Plans parcials urbanístics
- Instruccions tècniques de gènere per als plans parcials urbanístics
- Els plans de millora urbana i els plans especials
- Projectes d'urbanització
- La seguretat urbana: el planejament i el projecte urbanístic com a dissuasius de la violència

Com s'exposa a la introducció del llibre: «El volum que teniu a les mans vol ser una aportació més en aquesta empresa ciutadana, administrativa i professional. La seva autora, Anna Bofill, ja va publicar una primera aportació, Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones (Barcelona, Institut Català de les Dones, 2005, Col·lecció «Quaderns de l’Institut», 6), en la qual explorava els principis i els objectius de la perspectiva de gènere en el camp de l’arquitectura i l’urbanisme. Ara, amb la publicació de la present Guia per al planejament urbanístic i l’ordenació urbanística amb la incorporació de criteris de gènere aquells principis generals prenen un caràcter més concret, contingent i aplicat.»

Pot ser sigui hora de començar a plantejar-nos seriosament algunes de les opcions proposades per l'autora: "Per unes ciutats amigues"... com es diu al llibre.

divendres, 15 d’abril de 2011

Actualitat: nou número del Butlletí del CEDATNou número del Butlletí del CEDAT amb les darreres notícies, agenda i novetats normatives.

Si no podéu accedir directament a l'enllaç proveu utilitzant o copiant l'URL següent:
http://www.cedat.cat/butlleti/html/cat/2011/abril.htm

dimecres, 13 d’abril de 2011

Lectura recomanada [cada dilluns, una proposta...]


La lectura que us proposo avui és una publicació recent (en les llibreries des del mes de febrer) que més que un manual és un llibre de fàcil comprensió i molt útil com a complement als estudis del dret ambiental.

L’obra s’estructura en dues parts. Una planteja la introducció al dret ambiental des dels conceptes fonamentals; i l’altra la implantació i l’efectiva aplicació de les normes ambientals. Com a frontissa entre ambdós pilars s’interposa un capítol on es desplega la teoria del risc ambiental i els principis que la regulen.

L’autor desplega en unes poques pàgines (159) una visió ràpida –encara que no superficial– i amena de la disciplina jurídica ambiental. Per les seves característiques es tracta realment d’una obra que pot ser llegida i consultada alternativament i de manera fàcil i assequible.

La proposta de l’obra és la següent:

ÍNDEX: I. El paradigma ambiental. II. El derecho ambiental. III. Incertidumbre y riesgos ambientales. Prevención y precaución. IV. Teoría de la implementación. V. Cumplimiento obligatorio de las normas ambientales.

Teoría del Derecho ambiental

Dades bibliogràfiques:

Teoría del Derecho ambiental
Lorenzetti, Ricardo Luis
Pàgines: 159
Editorial: Aranzadi
Lloc de publicació: Cizur Menor (Pamplona)
Idioma: Espanyol
Any d’edició: 2011

ISBN: 9788499031453

Propostes

Actualitat sobre dret ambiental

Actualitat sobre dret ambiental
Connecta't al CEDAT

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya
Informació del SCOT

Actualitat sobre paisatge

Actualitat sobre paisatge
Accedeix a l'Observatori