dimecres, 30 de juny de 2010

Actualitat: s'ha publicat el número 1 de la Revista Catalana de Dret Ambiental


Acaba de publicar-se en format bilingüe (castellà-català) el número 1 de la Revista Catalana de Dret Ambiental [RDA. Vol. I - Núm. 1 (2010)], una revista electrònica especialitzada en dret ambiental amb una orientació oberta i en la qual s'incorpora tota l'actualitat legislativa i jurisprudencial espanyola, de la Unió Europea i de dret internacional, com també les diferents cròniques de les diverses comunitats autònomes de l'Estat.

El nucli principal ve conformat pels Estudis i les Notes, a més de les Recensions de novetats doctrinals, amb articles de contrastada qualitat elaborats per especialistes en la matèria del nostre país i que inclou col·laboracions d’autors d’altres Estats, especialment d’Amèrica Llatina.

La Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili han realitzat un gran esforç que ha conduït a un resultat molt satisfactori. Com diu la presentació: «La 'Revista Catalana de Dret Ambiental' és el resultat d'una col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, a través del Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Aquesta publicació pretén contribuir a divulgar el treball dels investigadors d'aquest àmbit científic arreu, així com ser una font d'informació de referència per a tots aquells interessats en aquesta matèria.»

Les persones que ens dediquem a treballar en temes relacionats amb el medi ambient, l’ordenació territorial i l’urbanisme, estam d’enhorabona. Les entitats impulsores de la iniciativa, també ho han d’estar.dilluns, 28 de juny de 2010

Lectura recomanada [cada dilluns, una proposta...]

Medi ambient i ens locals
Especial referència als municipis
Autors: Lucía Casado Casado, Josep Ramon Fuentes i Gasó
Matèria: Dret Local / Medi ambient
Editorial: Cedecs
Edició: 2008 (Barcelona)
619 pàgs.
ISBN 978-84-95665-46-1
Idioma: Català

Avui recuperaré una obra originada en la factoria de la Universitat Rovira i Virgili de la qual les persones autores en són docents. El llibre s'estructura en tres blocs diferenciats.

El primer tracta dels aspectes organitzatius i d'accés ciutadà a la informació ambiental en l'àmbit dels ens locals. Aquesta part es desplega baix l'epígraf: L'administració local, els ciutadans i el medi ambient.

Amb el títol de "Els instruments d'intervenció administrativa dels ens locals per a la protecció del medi ambient", es desplega un bloc de tècniques diferents de regulació, d'incentiu o de foment en matèria de medi ambient, que van des de la potestat normativa dels ens locals, l'avaluació ambiental, el règim d'autorització ambiental integrada, la potestat de sancionar i els mecanismes fiscals i de promoció econòmica.

Finalment es presenta un estudi separat per àmbits materials relatius a "Les competències sectorials dels ens locals en matèria de medi ambient", que comprenen: aigües, costes, contaminació atmosfèrica, acústica, lluminosa, de sols, entre d'altres.


dijous, 24 de juny de 2010

El cafè d’e-nvitricollS [Bar virtu@l]


Avui prenem cafè. Damunt la taula la Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears... ens la miram, ens la tornam a mirar... ens miram entre noltros...

Seguim prenent cafè, fa un dia esplèndid... no volem que res ens ho espanyi.

Fins dijous vinent.

dimecres, 23 de juny de 2010

Curtcircuit

La publicació de la Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears (BOIB Núm. 94 de 22-06-2010), ha provocat un curtcircuit a e-nvitricollS (i no només a aquest Web).

Demanam disculpes mentre reparam el problema i miram de refer l'impacte neuronal que la norma ens està produint, a la vegada que esperam la publicació al butlletí d'una correcció íntegra d'errades (de ben segur que la major part de mesures forassenyades i contràries a l'ordenament jurídic que preveu la Llei són simplement una errada de transcripció...).

dilluns, 21 de juny de 2010

Lectura recomanada [cada dilluns, una proposta...]

El debate jurídico del cambio climático en España
Autors: María Ángeles GONZÁLEZ BUSTOS
Revista: Actualidad Administrativa - Num. 6 Marzo-2010
Lloc i data d'edició: Madrid 2010 (Rev.)
Edita: La Ley
Idioma: Espanyol

Malgrat els missatges contradictoris que rebem sovint sobre el tema, la preocupació per l'escalfament global ha anat en augment en els últims anys; no podem oblidar el fet que a Rio s’acordés el conveni sobre el canvi climàtic que ha tingut continuació amb els subsegüents protocols d'aplicació. És evident que com a conseqüència de l’impuls normatiu sobre el problema, els poders públics han d’endegar mecanismes per a mitigar els efectes del mateix i per a adaptar les polítiques públiques als impactes ja produïts. Espanya ja està realitzant actuacions concretes com l’adopció de mesures verticals que incideixen en diferents sectors específics com ara l'energètic, el transport, l'agrícola, el forestal, o en matèria de generació de residus. Aquest article analitza les mesures de caràcter horitzontal que poden implantar-se mitjançant plans i estratègies concretes a l’empara de l’ordenament que regeix al nostre país.

dissabte, 19 de juny de 2010

Convocatòries: III Premi mediterrani del paisatge

III Premi Mediterrani del Paisatge 
 
Termini
 
El termini per la presentació de les candidatures finalitza el proper 30 de juny de 2010.

[+ info...]

divendres, 18 de juny de 2010

Actualitat: la indisciplina tributària i la turística, dues cares d'una moneda?


D'una banda llegim a la premsa de les Illes Balears que la nàutica és un cau de frau tributari clamorós (Hacienda alerta del elevado fraude fiscal en el sector náutico en Mallorca). De l'altra costat funcionaris denuncien que "Hacienda investiga más a los parados que el dinero negro"... Ara la polèmica sorgeix amb el sistema de cobrament per objectius que nodreix els sous dels inspectors d'hisenda i la pressió que exerceix l'Agència Tributària per obtenir més recaptació. Tot un embull que costa d'entendre.

Tenim una notícia per comentar i que ahir al cafè es va esmentar, però que hem optat per tractar-la amb més calma. De totes formes ens farem ressò per deixar-la apuntada i analitzar les conseqüències de la màniga ample que sembla implantar la nova Llei que amplia el conegut com Decret Nadal.

El titular del DdB és eloquent: Tots aproven més ‘privilegis’ per als hotelers i el GOB ho troba “de bojos": El Parlament vota per unanimitat l’ampliació del decret Nadal, que es converteix en llei i permet ampliar hotels que feren obres irregulars i esbucar-los per refer-los amb la mateixa altura. Els ecologistes afirmen que s’ha abusat dels decrets llei per “consolidar aberracions urbanístiques”.

Quedem per parlar més a fons?

dijous, 17 de juny de 2010

El cafè d’e-nvitricollS [Bar virtu@l]


En un cèntric Cafè de Palma, davant la Misericòrdia hem fet una aturada per comentar les darreres novetats -que aquesta setmana no són especialment sucoses pel que fa als temes que normalment ens agrada tractar- i que al final han derivat cap a la notícia del "nostre" nivell educatiu.

Una vegada més les Illes Balears es col·loquen en un lloc significatiu en el rànquing d'un indicador social cabdal com és l'educació. Gairebé només Ceuta i Melilla (que no són comunitats autònomes) ens superen en negatiu. Com un qui diu, el nivell dels nostres estudiants de primària és el pitjor de de les 17 autonomies en diverses competències educatives i el penúltim o antepenúltim en d'altres casos; de mitjana... estam a la cua.

És evident que la situació no millora amb el pas dels cursos i, llevat de casos exemplars i aïllats que sobresurten significativament en positiu, el nostre nivell educatiu és literalment suïcida: una societat no pot comprometre el seu futur d'aquesta manera. És evident que ha d'haver una correlació entre inversió en educació (també de les més baixes per habitant d'Espanya) i desenvolupament social (no confondre-ho amb indicadors econòmics, que a més al nostre cas demostren una molt deficient distribució de la riquesa).

Tenim les taxes d'abandonament d'estudis més altes d'Espanya i les d'estudiants universitaris més baixes. La nostra universitat es troba mal dotada, es cert, però com ha comentat un tertulià: "total, per formar universitaris que arriben en condicions de ser retornats al batxillerat..."

Crec que hi ha debat per estona... o no (si ningú no fa res, seguirem com sempre, i això sembla ser bo per a alguns).

dimecres, 16 de juny de 2010

Actualitat: papers, societat insubmissa i voluntat política


Podem ordenar, redactar documents rigorosos d'anàlisi i proposta. Podem treballar de valent per dissenyar polítiques coherents i obertes a nous models i formes d'entendre les coses. Podem pensar en el futur. Podem creure'ns la sostenibilitat. Podem retallar la despesa pública, però també hauríem d'eradicar l'economia submergida que tant dany fa a la societat. Només aconseguint eradicar un 50 % de l'economia submergida que es pensa que existeix a Espanya, assoliríem els objectius de control del dèficit per la via d'incorporar com ingressos milers de milions d'euros que no tributen.

Els cosos d'inspectors d'hisenda fa anys que denuncien la manca de voluntat política per dotar de recursos i personal la lluita contra el frau fiscal. I la més comuna de les persones no ho dubta davant la pregunta de ¿amb IVA o sense IVA?

Tampoc pel que fa a la regulació de sectors cabdals hi ha la voluntat necessària, i per no ferir susceptibilitats només ens farem ressò d'una notícia relativa a les Illes Canàries, però potser algú trobarà paral·lelismes....

"Más 5.000 camas 'alegales' en La Palma esperan al Gobierno de Canarias para legalizarse.

El portavoz de la asociación 'Casitas La Palma', José Cáceres, ha estimado este jueves que más de 5.000 camas en situación alegal están esperando a que la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias apruebe el decreto que desarrolla la Ley por la que se modifica Ley 6/2002 sobre la ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera aprobada el pasado mes de diciembre. 'Podría salir en un mes', dijo."
 
 
Per que us feu una idea, La Palma és més o manco com Menorca en dimensions, població i activitat. Quants llits "al·legals" es calcula que hi ha a Menorca?

dimarts, 15 de juny de 2010

Convocatòries: III Premi mediterrani del paisatge

El Premi Mediterrani del Paisatge representa un instrument de conscienciació sobre l'important paper que els paisatges exerceixen en la definició de l'espai mediterrani i en l'augment de la qualitat de vida de la població. Contribueix a fomentar una major atenció respecte al paisatge, a través d'una selecció de les iniciatives públiques o privades, ja es tracti de projectes o programes, obres arquitectòniques o infraestructures, activitats de gestió o accions de sensibilització, o creacions artístiques, que prestin especial atenció a la temàtica del paisatge.

[+] informació...

Actualitat: les notícies del CEDAT


 

Convocatòries CEDAT-URV

dilluns, 14 de juny de 2010

Lectura recomanada [cada dilluns, una proposta...]

L'altre dia durant unes jornades sobre avaluació ambiental, i més concretament sobre la Llei 11/2006, de de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, es va suscitar la qüestió dels controls preventius i de la disciplina ambiental exercida per agents col·laboradors de l'administració pública.

El problema no és exclusiu de les Illes Balears, on les auditories de compliment i el seguiment de les activitats i projectes o la verificació de la sostenibilitat dels plans i programes són una assignatura pendent.

En tot cas, per centrar la reflexió prèvia a qualsevol debat, recoman avui aquesta obra col·lectiva que vaig conèixer de mans d'un company de la URV i que pot ser molt il·lustrativa en tractar de l'externalització de les funcions de control i inspecció en matèria de protecció ambiental.

La externalización de las funciones de control e inspección en materia de protección del medio ambiente
Autors: Lucia Casado, Josep Ramon Fuentes, Jordi Jaria, Anna Pallarés
Lloc i data d'edició: Barcelona 2010 (1a Ed.)
Editorial: Atelier
Pàgines: 198
Enquadernació: Rústica
Idioma: Espanyol

Ressenya de l'editor:

Tant la presa de decisions en l'àmbit de la protecció del medi ambient com la posterior implementació, reclamen una intervenció major de la societat i de la diversitat d'actors que la conformen per a garantir tant la legitimitat com l'eficàcia de les polítiques en aquest àmbit.

Particularment, cobra interès l'estudi de les funcions d'inspecció i control exercides per particulars amb la finalitat de garantir la major eficàcia en el compliment per part dels actors econòmics dels límits que a la seva activitat imposa el Dret ambiental.

Els autors han intentat, dintre de l'evolució general que s'opera en les relacions entre el poder públic i subjectes privats en el marc del Dret ambiental, analitzar les tendències en relació amb la externalización de les funcions públiques de control i inspecció que es donen en aquest sector, parant esment a les entitats col·laboradores de l'Administració, que suposen una nova forma d'organització de l'activitat administrativa.

Aquestes entitats oferixen a l'Administració la possibilitat de disposar de capacitat de reacció davant les innovacions tecnològiques que es van produint i, amb això, constitueixen una garantia de l'eficàcia de l'actuació dels poders públics, suplint les llacunes i incapacitats que aquests tenen, donat l'actual desenvolupament cientificotècnic. No pot dir-se que s'hagi trobat la fórmula adequada i definitiva per a encaixar aquestes entitats col·laboradores en el marc jurídic vigent, de manera que aquest treball intenta oferir tant un panorama general de l'evolució en l'ordenament jurídic espanyol, com les claus per a interpretar la funció i el fonament de les entitats col·laboradores de l'Administració en el marc del Dret públic.

(Traducció J. M. Gómez)

divendres, 11 de juny de 2010

Convocatòries: III Premi mediterrani del paisatge

El Consell Insular de Mallorca acaba de llençar la convocatòria de la tercera edició del Premi Mediterrani del Paisatge, que inclou cinc categories diferents, dedicada als “Paisatges mediterranis en procés de canvi”, com a conseqüència de les transformacions causades per l’expansió urbana, les activitats econòmiques i les infraestructures.

El Premi Mediterrani del Paisatge representa un instrument de conscienciació sobre l'important paper que els paisatges exerceixen en la definició de l'espai mediterrani i en l'augment de la qualitat de vida de la població. Contribueix a fomentar una major atenció respecte al paisatge, a través d'una selecció de les iniciatives públiques o privades, ja es tracti de projectes o programes, obres arquitectòniques o infraestructures, activitats de gestió o accions de sensibilització, o creacions artístiques, que prestin especial atenció a la temàtica del paisatge. 

Aquesta convocatòria s'emmarca dins el projecte Projecte PAYS.MED.URBAN, Programa Med.2007-2013, basada en el tema "Paisatges Urbans en procés de canvi"

Les bases es troben publicades al BOIB núm. 78 de data 27/05/2010.

Més informació a Pays.Med.Urban

dijous, 10 de juny de 2010

El cafè d’e-nvitricollS [Bar virtu@l]


El dia és xafogós, humit, amb un baf que et deixa estabornit. Per això hem triat una terrassa exterior i devora la mar esperant que l'oratge fes més agradable la tertúlia. En realitat el vent de ponent que ha girat a llebeig arrossegava més i més humitat, però l'ambient final ha resultat agradable.

L'estesa de diaris ens ha fet enllaçar la notícia de la sentència de Bhopal amb la petició de la fiscalia del judici del cas Prestige, que reclama 12 anys de presó pel capità del vaixell -Apostolos Mangouras- i una indemnització per responsabilitat d'uns 2.000 milions d'euros, que pot acabar per incrementar-se encara més donat que el cost de la reparació del dany va resultar molt superior a aquesta xifra. Alguns comentaven que troben a faltar alguns altres responsables de la tragèdia, fins i tot hi havia que mostrava estranyesa perquè el cap de la oposició al Parlament de l'Estat hagués sortit completament indemne tot i haver tingut responsabilitat directa en la gestió de la catàstrofe (recordau "los hilillos de plastelina"? Els mateixos que van contaminar milers de kilòmetres de costa des de Galícia a França? ).

L'altra debat ha anat de drets humans, els sistemàticament conculcats ala Franja de Gaza. Desprès del silenci de la premsa internacional -has de recórrer a Le monde diplomatique o a Al Jazeera per treure el net de tot i aprofundir en el tema- ara veim un nou gest d'Obama que intenta promocionar a Abbas per tal que no es continuï debilitant i impedir així una radicalització del conflicte. Obama es compromet a ampliar les ajudes a la Franja de Gaza i ho fa dient que "la situació a Gaza és insostenible. Hem parlat de com posar els habitants de la Franja a treballar i millorar-ne els habitatges i la vida en aquell territori per així aïllar els extremistes, alhora que garantim la seguretat d'Israel...". Total, que al final l'objectiu no és tant millorar la situació dels palestins com assegurar-ne la dels israelians.

Continuarà.

dimecres, 9 de juny de 2010

Lectura recomanada [davant la sentència de Bophal...]

Era medianoche en Bhopal
Autors: Dominique Lapierre
Javier Moro
Lloc i data d'edició: Barcelona 2001 (1a Ed.)
Editorial: Planeta
Pàgines: 424
Enquadernació: Rústica
Idioma: Espanyol


Crec imprescindible proposar aquest extraordinari llibre de periodisme d'investigació que es llegeix com una novel·la, amb un estil que et captiva i que et sorprèn. L'obra està escrita per Dominique Lapierre, conegut periodista francès d'investigació al costat de l'espanyol Javier Moro (autor de Senderos de libertad, obra sobre la destrucció de l'Amazònia). Els autors es van llançar a la fi dels anys noranta a recompondre els fets i els personatges principals d'aquest magnicidi. El resultat va ser un llibre titulat Era medianoche en Bhopal la primera edició de la qual va ser publicada en el 2001. Probablement, és la visió més independent que podem obtenir d'aquests fets. Els autors, fent una tasca seriosa i pacient, varen recopilar  els testimoniatges d'enginyers que van participar en la construcció de la fàbrica. Els autors narren, per exemple, que quan van localitzar el director de seguretat de Union Carbide en Bhopal, que ara viu en una ciutat perduda dirigint una fàbrica de sabons, els va etzibar: "Duc quinze anys esperant la vostra visita" (extret d'una entrevista a la web). Dels seus armaris van sortir pil·les de documents que s'havia dut de la fàbrica pensant que un dia serien útils perquè la veritat sortís a la llum. Amb aquesta documentació els autors del llibre varen començar a recompondre el funcionament intern de la fàbrica i els noms dels protagonistes d'aquesta història. Una història que és també un reflex de fins a on pot arribar la cobdícia empresarial quan es conjuga amb l'afany de lucre i la falta d'escrúpols.

El llibre pren una actualitat decisiva ara que s'acaba de fer pública la vergonyosa sentència sobre la responsabilitat de la catàstrofe ambiental i humana succeïda la nit del 2 al 3 de desembre de 1984. Més de 25 anys desprès tot es tanca amb la sentència amb que un tribunal indi va condemnar aquest dilluns a dos anys de presó a set directius de Union Carbide i a una multa de 500.000 rupies (10.600 dòlars, gairebé 8.900 euros) a la pròpia delegació índia de la companyia nord-americana en relació amb la fugida tòxica de la fàbrica de pesticidas de Bhopal (centre), que va causar més de 30.000 morts (les fonts oficials parlen de 26.000) i centenars de milers d'afectats.

El Desastre de Bhopal, es va originar en produir-se una fugida de 42 tones de isocianato de metilo en una fàbrica de pesticides propietat de la companyia nord-americana Union Carbide (part dels actius de la qual van ser posteriorment adquirits per Dow Chemical). L'accident va ocòrrer al no prendre's les degudes precaucions durant les tasques de neteja i manteniment de la planta, una reacció exotèrmica va provocar l'esclat per sobrepressió de les vàlvules de seguretat dels tancs i amb això l'alliberament a l'atmosfera del gas tòxic. En entrar en contacte amb l'atmosfera, el compost alliberat va començar a descompondre's en diversos gasos molt tòxics que van formar un núvol letal que, al ser més densos els gasos que el formaven que l'aire atmosfèric, va recórrer arran de terra de tota la ciutat. Milers de persones van morir de forma gairebé immediata asfixiades pel núvol tòxic i moltes altres van morir en accidents en intentar fugir d'ella durant la desesperada i caòtica evacuació de la ciutat. S'estima que entre 6.000 i 8.000 persones van morir en la primera setmana després de l'escapament tòxic i almenys altres 20.000 van morir posteriorment com a conseqüència directa de la catàstrofe, que va afectar a més de 600.000 persones, 150.000 de les quals van sofrir greus seqüeles. A més, van perir també milers de caps de bestiar i animals domèstics i tot l'entorn del lloc de l'accident va quedar seriosament contaminat per substàncies tòxiques i metalls pesats que trigaran molts anys a desaparèixer. La planta química va ser abandonada després de l'accident i Union Carbide mai va respondre pels danys causats, fins la sentència que ara s'ha fet pública.

La resolució judicial ha aixecat una gran indignació entre els col·lectius d'afectats, no només pel caràcter mòdic de les condemnes sinó pel fet que no hagin arribat fins 26 anys després de produïr-se els fets. Tenint en compte l'edat avançada de la majoria de processats i el fet que poden recórrer el dictamen a instàncies judicials superiors, molts d'ells ho tindran fàcil per el·ludir la presó o el pagament de multes.

Un veritable insult, on els més pobres tornen a pagar la factura d'un model d'enriquiment predador i immoral.

La notícia a la premsa: Avui; La Vanguardia; El Periodico; El Pais; Diario de Mallorca.

dimarts, 8 de juny de 2010

e-nvitricollS en vaga


En vaga per la dignitat del sector públic. Insolidari? Privilegiat?
Quan em vaig presentar a les oposicions lluitarem en igualtat de condicions només per dues places... És això un privilegi?
Des de 1987 he perdut un 45% de poder adquisitiu entre pujades per davall de l'IPC i congelacions salarials. El 2013 hauré perdut un 60% respecte el que guanyava el 1986 en euros constants... Privilegiat???dilluns, 7 de juny de 2010

e-nvitricollS et proposa fer vaga

[...]

Els motius sobren. Les preses són nefastes. Es carrega la responsabilitat de la crisi en els sectors on resulta més fàcil intervenir: funcionaris, pensionistes, mares i pares, persones treballadores... Es degrada el servei públic i es devalua la feina dels professionals públics: personal docent (des de l'escoleta a la universitat), personal sanitari, personal d'assistència social, cossos de seguretat (policia, bombers...); totes les persones que fan que el país funcioni (que ningú ho dubti).

Vull veure altres propostes damunt la taula que no comportin retallades inconstitucionals de drets... i les retallades no han fet més que començar (n'hi ha prou en mirar els països del voltant).

dissabte, 5 de juny de 2010

Actualitat: 5 de juny, dia mundial del medi ambient


Enguany el tema central del Dia Mundial del Medi Ambient és la biodiversitat i la conservació d'aquest preuat capital al que no sempre prestam l'atenció que s'escau. El PNUMA (ONU) dóna així també  suport a l'Any Internacional de la Biodiversitat. El lema triat per l'ocasió és "Moltes espècies. Un Planeta. Un Futur", una expressió una mica confusa però que vol plantejar una crida d'atenció urgent en favor de conservar la diversitat de vida del nostre planeta. El problema és que la majoria de la població desconeix que és la diversitat biològica i perquè és tant important preservar-la.

El Dia Mundial del Medi Ambient té lloc des de 1973 quan l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 1972, va fixar el 5 de juny com a data senyalada per a despertar la consciència mundial davant la necessitat de tenir cura del nostre entorn. 1972 va ser l'any de la primera cimera mundial del medi ambient i va realitzar-se a Estocolm. El conveni sobre la diversitat biològica va adoptar-se a Rio l'any 1992.

divendres, 4 de juny de 2010

El cafè d’e-nvitricollS [Bar virtu@l]


Ha estat una setmana dura, una més. La propvinent també ho serà però per motius diferents, ja veurem cap a on deriva la capacitat de reacció d'una societat cada cop més dòcil i conformista, cada dia més desmobilitzada i egoista.

Ara estam asseguts a l'ombra d'una terrassa, l'estiu s'ha avançat, ni que sigui per uns dies, i al cafè d'algunes de les persones que confabulen al Bar virtu@l se li ha afegit el gel. Amb els diaris desplegats sobre les notícies que comenten la crònica del Ple del Consell de Mallorca d'ahir la majoria coincideix en una observació: "fa només uns pocs mesos ningú hauria imaginat la possibilitat de la desclassificació d'un lloc emblemàtic que mai havia adquirit la condició d'urbà i que ha estat objecte de maniobres molt fosques, amb interessos per desvetllar".

De fet resta encara veure com es pronuncia el Tribunal davant la polèmica llicència atorgada per a la construcció de la "famosa" aldea en un "fals urbà" que ha anat adquirint condicions per ser apte per la urbanització de manera fraudulenta. Són moltes les persones professionals de l'ordenació territorial i de l'urbanisme que esperen expectants la sentència... on verra.

El que si que és unànime és la satisfacció d'una feina que no ha acabat, però que apunta a que alguna cosa està canviant. Irònicament algú ha comentat que aquesta sensació de canvi ja l'havia tingut abans, però que més prest que tard ha despertat a la realitat del Nihil novum sub sole (que no vol dir que la veritat s'ha de cercar en el subsòl que en ocasions amaga capses de ColaCao). Jo soc de la opinió de que els petits canvis deixen empremtes, per mínimes que siguin, que configuren el nostre futur. Com a mínim deixarem a les futures generacions uns entorns de Lluc, al cor de la serra de Tramuntana, preservats de la voracitat dels predadors del territori.


Un nou poble artificiós on abans no hi havia res... Us ho imaginau devora el Monestir de Lluc, en plena Serra de Tramuntana?

dijous, 3 de juny de 2010

Actualitat: el Consell de Mallorca protegeix es Guix i inicia l'eliminació de les ART més polèmiques


El Consell de Mallorca aprobó hoy con los votos a favor de PSOE, UM y Bloc la desclasificación de es Guix, en Escorca, al entender que la protección resulta necesaria, más aún cuando se está promoviendo la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La protección supondrá la paralización de la urbanización proyectada en el municipio. (llegir-ne més...)

El Consell de Mallorca aprobó hoy la modificación del Plan Territorial de Mallorca con 30 votos a favor (PSOE, Bloc y PP) y dos en contra de Unió Mallorquina, permitiendo la eliminación de 19 Áreas de Reconversión Territorial, lo que equivale a la supresión de más de 480 hectáreas de crecimiento previsto. La aprobación ha sido posible después de que el PP y el equipo de gobierno insular llegaran a un acuerdo que calificaron de "histórico" a mediados de mayo para sacar adelante esta modificación sin el apoyo de los regionalistas. (llegir-ne més...)

Extret de: Diario de Mallorca

El batle d'Escorca, Antoni Gómez, ha considerat avui una "injustícia" la desclassificació d'Es Guix, que preveu aprovar-se aquest matí en el ple del Consell de Mallorca amb el suport de PSIB, Bloc i UM, i ha anunciat que acudirà a la via judicial per denunciar aquesta actuació i defensar "els nostres drets". Als passadissos del Consell, el primer edil s'ha referit al sentit de vot d'UM i en aquest sentit ha dit no entendre aquesta mesura mentre "sí estan a favor que milers de metres puguin urbanitzar-se". Així mateix, ha augurat que aquesta actuació suposarà que "moltes famílies quedin en total desprotecció". (llegir-ne més...)

Extret de: Diari de Balears

Dues bones notícies per l'ordenació territorial de Mallorca i pel futur camí cap els principis de la sostenibilitat ambiental de veres. Només són dues passes, però ens adrecen cal el segle XXI (potser Mallorca encara no ha entrat de ple en el nou mil·leni...). Demà més, ja que el cafè el prendrem en divendres, que avui ha estat un dia molt carregat.

dimecres, 2 de juny de 2010

Actualitat: UM recolzarà la protecció de es Guix


L'esperada roda de premsa d'Unió Mallorquina (UM) ha esbandit tota incògnita per demà i, a més, ha "robat" el titular de premsa: el grup d'UM al Consell donarà suport a la protecció dels entorns de Lluc (Escorca, Mallorca) per tal de garantir la preservació dels indiscutibles valors naturals de l'indret i del valor nacional del monestir de Lluc, cor de Mallorca. És evident que en ple 2010 és una barbaritat pretendre construir de bell nou un poble al mig de la zona natural més emblemàtica de l'illa, igual que ho seria construir hotels a qualsevol de les escasses platges verges que conserva Mallorca (com es Trenc o cala Varques o Ets Matzocs, per citar-ne uns exemples).

Demà serà l'hora de la veritat... i del seny.

dimarts, 1 de juny de 2010

Actualitat: la manca de diàleg social...


Els plans d'austeritat del Govern de l'Estat no semblen agradar ningú. És evident que cal un esforç col·lectiu per tal de possibilitar una sortida a un problema acumulat durant anys i de difícil solució. No existeix altre camí que dir la veritat de la situació i fer-li front.

Però el principi constitucional de solidaritat col·lectiva i progressivitat, la idea d'una societat més justa i equilibrada, la realitat del carrer i de la nostra societat, requereixen mesures més imaginatives i valentes. És incomprensible que d'entrada i com a primera mesura hagin de pagar la factura de la desmesura els sectors més febles: les classes treballadores, el funcionariat i les persones pensionistes (el xec bebè em semblava un despropòsit insolidari, que el cobrava igualment una persona aturada que una multimilionària).

Poc s'en parla de lluitar contra el frau fiscal en un país en què l'economia submergida es valora a l'entorn del 35-40 % del PIB. Poc es parla de gravar els guanys insultants de la banca i de les persones que l'administren. Pos es parla d'apujar impostos a les classes que més guanyen i a les que la crisi també els pot afectar, però no en allò essencial i bàsic per viure... Encara s'ha de parlar més de racionalitzar els serveis de les administracions públiques, però sense degradar la funció pública i les persones que hi treballen, ni posar en perill la qualitat del servei.

És evident que el conflicte social està servit, cal un esforç addicional més imaginatiu i valent: primer l'estalvi de veres; desprès incrementar la pressió davant l'economia que no tributa a hisenda; en tercer lloc recaptar més d'aquelles persones que més tenen; i, finalment, demanar un esforç col·lectiu més racional i progressiu.

Propostes

Actualitat sobre dret ambiental

Actualitat sobre dret ambiental
Connecta't al CEDAT

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya

Actualitat sobre ordenació territorial a Catalunya
Informació del SCOT

Actualitat sobre paisatge

Actualitat sobre paisatge
Accedeix a l'Observatori